خانه / سلامت / روانشناسی / نحوه تربیت کودک بیش فعال
نحوه تربیت کودک بیش فعال

نحوه تربیت کودک بیش فعال

نحوه تربیت کودک بیش فعال

والدین کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی (ADHD) می توانند به موفقیت کودکان شان در خانه و مدرسه کمک کنند.

رعایت این نکات به وسیله والدین در برخورد با کودکان مبتلا به بیش فعالی برای آنها مفید است:

• وسائلی را که کودک به طور روزمره استفاده می کند، مانند لباس ها، اسباب بازی ها و کوله پشتی را کاملا منظم نگه دارید.

• یک برنامه روزانه ثابت برای تکالیف خانه، غذا خوردن، خوابیدن و سایر فعالیت ها ایجاد کنید و آن را تدوام دهید.

• از ابزارهای سازماندهی برای حفظ ترتیب در انجام تکالیف خانگی استفاده کنید. کودک را تشویق کنید همه کارهایی را که باید انجام دهد یادداشت کند و همه کتاب های لازم را با خود از مدرسه به خانه بیاورد.

• هنگامی که کودک درست رفتار می کند، به او پاداش دهید و از او قدردانی کنید.

• قواعد رفتاری ثابت و واضحی را به او بیاموزید.

HealthDay

جوابی بنویسید