خانه / سبک زندگی / دکوراسیون / دکوراسیونی مخصوص عاشقان کتاب
دکوراسیونی مخصوص عاشقان کتاب

دکوراسیونی مخصوص عاشقان کتاب

دکوراسیونی مخصوص عاشقان کتاب

 
وب‌سایت دکوبوم – فائزه میرزائی: کتابخانه را می توان عنصری تاتیر گذار در قلب خانه معرفی کرد، هر فضایی که با مجموعه ای از کتاب ها و کتابخانه های چوبی طراحی شده باشد، محیطی امن و آشنا را در اختیار کاربر قرار می دهد. گاه می توان از قفسه های کوچک برای قرار گیری کتاب ها و تزیین فضای داخلی استفاده کرد و گاهی نیز اختصاص دادن یک دیوار به کتابخانه ای بزرگ تاثیری شگرف در فضای خانه می گذارد. در این قسمت نمونه هایی از این کتابخانه های دوست داشتنی آورده شده است. 
 
 دکوراسیونی برای عاشقان کتاب!
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب! 
 
دکوراسیونی برای عاشقان کتاب!

جوابی بنویسید